Souhlas zákonného zástupce s účastí na běžeckém závodě

Níže uvedený soubor zákonný zástupce vytiskne a podepíše. Tento poté nezletilý závodník odvzdá na registraci oproti vydanému startovnímu číslu.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.pdf (268678)