Pokyny před startem KS2018

Zde jsou poslední informace před závodem 
 
Vážení závodníci,
zasíláme poslední informace před běžeckým závodem „ Kozí stezkou podél Radbuzy“, který se uskuteční v sobotu 30. června 2018 u holýšovského jezu řeky Radbuzy.
 
Program: 
7.00    –   8.00   Registrace dětí
                 8.30   Start dětských kategorií
8.30   –    9.30   Registrace na 5 km
8.30   –  10.30   Registrace na 10 km
                 9.30   Vyhlášení dětských kategorií
               10.00   Start závodu na 5 km
               11.00   Start závodu na 10 km
               12.30   Vyhlášení hlavního závodu
 
ŽÁDÁME O DODRŽENÍ ČASU U JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ !! Děkujeme
 
Doprava na místo startu:
Možnosti parkování v okolí konání závodů jsou velmi omezené, doporučujeme tedy především všem místním účastníkům přesun na místo pěšky, na kole, nebo dopravu vlakem do zastávky Dolní Kamenice (přímý vlakový spoj Plzeň – Domažlice, zastávka na znamení Dolní Kamenice, místo startu je cca 500m od železniční zastávky). S ohledem na omezené parkovací možnosti organizátor závodu nemůže parkovací místo garantovat. Pozor - mezi Holýšovem a Dolní Kamenicí probíhá výstavba cyklostezky, prostranství bývalé skládky posypového materiálu nelze letos k parkování využít. Další nejbližší, avšak kapacitně omezená možnost parkování, je pod viaduktem v Dolní Kamenici. Parkovat v souladu s pravidly silničního provozu je možné i v obcích Holýšov a Dolní Kamenice a odtud dojít na místo startu pěšky. Pokud nemáte jinou možnost, než se na závody vydat autem, mějte dostatečnou časovou rezervu pro případ komplikací s parkováním. Prosíme všechny řidiče o bezpečnost, dodržování pravidel a respektování pokynů organizátorů závodu. Policie ČR je o konání závodu informována, ale nebude provoz řídit ani jakkoliv organizovat. Ještě jednou tedy apelujeme a prosíme především místní účastníky - vezměte batoh na záda a nechte své auto doma! Odměnou Vám za to bude mimo jiné i možnost ochutnávky domácího piva Běžec!  Předem děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na setkání na místě startu!
 
Zázemí:
V zázemí závodu najdete stan s registrací, šatnu  a úschovnu (uložení a výdej oproti startovnímu číslu), WC a občerstvení. Pro děti bude k dispozici obří skluzavka a malování na obličej
 
 
Mapy tras:
5 km: holýšovský jez - bývalý železniční strážní domek u Dolní Kamenice - lávka do Ohučova - cyklostezka Ohučov - Staňkov - obrátka na konci Ohučova a zpět po stejné trase k holýšovskému jezu. Občerstvení na 2,5 km a v cíli.
10 km: holýšovský jez - bývalý železniční strážní domek u Dolní Kamenice - lávka do Ohučova - cyklostezka Ohučov - Staňkov - sokolovna ve Staňkově - po cyklostezce podél Radbuzy - pod mostem - zahradnictví Zídková Plovární ulice - obrátka u staňkovského jezu a zpět po stejné trase k holýšovskému jezu. Občerstvení na 2,5km; 5km; 7,5 km a v cíli.
Videotrasa: youtu.be/qzVE5-_qdOo 
 
Dětské běhy: v zázemí závodu, 300m okruh, občerstvení v cíli
 
Změny v registraci: 
Již pouze na místě s vytištěným emailem potvrzující přihlášení původního závodníka, poplatek 100 Kč.
 
Závodníci mladší 18 let ( ti, kteří startují na trase 5 a 10 km ):
Musí u prezence předložit vyplněný souhlas zákonného zástupce s účastí na závodě.
 
Prezence k závodu:
Lze vyzvednout startovní číslo pro jiného závodníka – nutno předložit OP toho, kdo vyzvedává.
 
Startovní číslo:
Obsahuje integrovaný čip. Bude připnuto na hrudi, nesmí být ničím přikryto.
 
Zdravotnická služba:
Na místě bude přítomen zdravotník.
 
Dětské závody:
K prezenci se dostaví zákonný zástupce.
Všechny další informace na webu: www.behkozistezkou.cz , na FB profilu – Kozí stezkou podél Radbuzy. V případě dotazů nás kontaktujte na emailu  bkvholysov@seznam.cz nebo na tel. 603 114 041, ale pouze do pátku 29.6. 2018 do 14.00 hod. Pak se již plně věnujeme přípravě na závod 
Všem závodníkům přejeme hodně štěstí.  
 
 Tým BKV Holýšov