Pravidla KS2018

Pravidla závodu Běh Kozí stezkou podél Radbuzy 2018
Pořadatel:
 
BKV Holýšov z. s., Tř. 1. Máje 168, 345 62 Holýšov
Obecné
 
Závody na trati 10 km a 5 km jsou otevřeny všem zdravotně způsobilým běžcům starším 18 let a juniorům od 15 let. Pro děti mladší 15 let jsou vypsány samostatné kategorie.
Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
Registrace
 
Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele nebo místech určených Pořadatelem.
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný. Je možné jej převést na jiného závodníka či provést změnu tratě na místě registrace za poplatek 100,-Kč. Bezplatné kódy neuplatněné v on-line registraci nelze uplatnit při registraci na místě.
Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.
Závod a startovní balíček
 
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.bkv-holysov.webnode.cz
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou právně vymahatelné.
Pojištění
 
Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. 
Časomíra a výsledky
 
Časový limit závodu není.
Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, tj. dle oficiálního času.
Účastníci mají možnost reklamovat výsledek pouze na místě po doběhu do 30 minut.
Pokud je pro účely časomíry vydáván samostatný čip (tj. není součástí startovního čísla), je každý účastník povinen čip po doběhnutí do cíle vrátit. Čip lze vrátit v prostoru cíle pořadateli závodu. Jinak je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vést k vymáhání náhrady. Pokud je čip součástí startovního čísla, nevrací se a zůstává společně se startovním číslem závodníkovi.  
 
Pravidla závodu Běh Kozí stezkou podél Radbuzy 2018
Pořadatel:
 
BKV Holýšov z. s., Tř. 1. Máje 168, 345 62 Holýšov
Obecné
 
Závody na trati 10 km a 5 km jsou otevřeny všem zdravotně způsobilým běžcům starším 18 let a juniorům od 15 let. Pro děti mladší 15 let jsou vypsány samostatné kategorie.
Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
Registrace
 
Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele nebo místech určených Pořadatelem.
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný. Je možné jej převést na jiného závodníka či provést změnu tratě na místě registrace za poplatek 100,-Kč. Bezplatné kódy neuplatněné v on-line registraci nelze uplatnit při registraci na místě.
Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.
Závod a startovní balíček
 
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.bkv-holysov.webnode.cz
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou právně vymahatelné.
Pojištění
 
Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. 
Časomíra a výsledky
 
Časový limit závodu není.
Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, tj. dle oficiálního času.
Účastníci mají možnost reklamovat výsledek pouze na místě po doběhu do 30 minut.
Pokud je pro účely časomíry vydáván samostatný čip (tj. není součástí startovního čísla), je každý účastník povinen čip po doběhnutí do cíle vrátit. Čip lze vrátit v prostoru cíle pořadateli závodu. Jinak je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vést k vymáhání náhrady. Pokud je čip součástí startovního čísla, nevrací se a zůstává společně se startovním číslem závodníkovi.  
 
 

Pravidla závodu Běh Kozí stezkou podél Radbuzy 2018

Pořadatel:

BKV Holýšov z. s., Tř. 1. Máje 168, 345 62 Holýšov

Obecné

 • Závody na trati 10 km a 5 km jsou otevřeny všem zdravotně způsobilým běžcům starším 18 let a juniorům od 15 let. Pro děti mladší 15 let jsou vypsány samostatné kategorie.
 • Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný. Je možné jej převést na jiného závodníka či provést změnu tratě na místě registrace za poplatek 100,-Kč. Kódy pro bezplatnou registraci neuplatněné v on-line registraci nelze uplatnit při registraci na místě.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.

Závod a startovní balíček

 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.bkv-holysov.webnode.cz
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Pojištění

 • Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. 

Časomíra a výsledky

 • Časový limit závodu pro trať 5 km je 45minut, pro trať 10 km 90minut.
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
 • Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, tj. dle oficiálního času.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek pouze na místě po doběhu do 30 minut.
 • Pokud je pro účely časomíry vydáván samostatný čip (tj. není součástí startovního čísla), je každý účastník povinen čip po doběhnutí do cíle vrátit. Čip lze vrátit v prostoru cíle pořadateli závodu. Jinak je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vést k vymáhání náhrady. Pokud je čip součástí startovního čísla, nevrací se a zůstává společně se startovním číslem závodníkovi.