Souhlas zákonného zástupce KS2018

V případě, že nezletilý běží trasu 5km a nebo 10km - níže uvedený soubor zákonný zástupce vytiskne, podepíše a předá při registraci oproti startovnímu číslu.