Pravidla KS 2017

Pravidla závodu Běh Kozí stezkou podél Radbuzy 2017

Pořadatel:

 • BKV Holýšov z. s., Tř. 1. Máje 168, 345 62 Holýšov

Obecné

 • Závody na trati 10 km a 5 km jsou otevřeny všem zdravotně způsobilým běžcům starším 18 let a juniorům od 16 let. Pro děti mladší 15 let jsou vypsány samostatné kategorie.
 • Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Pořadatele nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu a závod. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky účastníkem.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.

Závod a startovní balíček

 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.bkv-holysov.webnode.cz
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Pojištění

 • Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. 

Časomíra a výsledky

 • Časový limit závodu není.
 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
 • Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, tj. dle oficiálního času.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek pouze na místě po doběhu do 30 minut.
 • Pokud je pro účely časomíry vydáván samostatný čip (tj. není součástí startovního čísla), je každý účastník povinen čip po doběhnutí do cíle vrátit. Čip lze vrátit v prostoru cíle pořadateli závodu. Jinak je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vést k vymáhání náhrady. Pokud je čip součástí startovního čísla, nevrací se a zůstává společně se startovním číslem závodníkovi.